ANUNȚ privind rezultatele procesului de selecție a dosarelor de concurs pentru personalul administrativ GAL „Împreună dezvoltăm sectorul 5”

11/2/2017 11:44:29 AM