ANUNȚ PENTRU SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII GAL SECTOR 5 PLASAT SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII LOCALE

6/21/2017 7:13:19 AM
  • Clarificare: In cadrul metodologiei de selectie, unde s-a solicitat un act emis de autoritati, este suficienta o declaratie pe proprie raspundere conform careia respectivul criteriu este indeplinit. In cazul selectarii, se va depune documentul in original in termen de 15 zile, sub sanctiunea respingerii ofertei.

  • Primăria Sectorului 5 al Municipiul Bucuresti anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri pentru înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) Sector 5 plasat sub responsabilitatea comunității locale, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Sectorului 5 aprobată prin HCL nr. 78/30.09.2016.