Alegeri Prezidentiale 2019

Biroul Electoral nr. 46 – Sectorul 5 al

Municipiului București

Adresa: str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, corp C1, et. 1, cam. 08, sectorul 5, București

Tel:  021/314.00.58

Fax: 021/314.00.45

E-mail: besector5@bec.ro

 

Membrii Biroului Electoral nr. 46 – Sectorul 5:

JUDECĂTORI:

NICULESCU IONUȚ-ALEXANDRU – Președinte

DUMITRESCU CRISTINA SORANA – Locțiitor președinte

PĂDURARU GEORGE – Membru

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

MARIN CRISTINA - Membru

 

Informații privind secția de votare la care sunteți arondat pot fi găsite la următorul link:

https://www.registrulelectoral.ro/

 

Informații privind admiterea în Corpul Experților Electorali

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cererile de admitere în Corpul experților electorali pot fi depuse  la primari, la prefecți ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, primarii și prefecții redirecționează cererile depuse către Autoritatea Electorală Permanentă.

Persoanele interesate pot depune o cerere scrisă, datată și semnată:

  • la Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala București-Ilfov, cu sediul în Str. Transilvaniei nr. 2, et. 1, cam. 9, sector 1.
  • la registratura Primăriei Sectorului 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București,
  • la Instituția Prefectului Municipiului București , Piața Presei Libere nr.1, corpul B,

Cererile pot fi transmise și prin e-mail, la adresa: expert.bucuresti@roaep.ro .

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Modelele cererilor de admitere în Corpul experților electorali pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/Cerere-admitere-aviz-favorabil-CEE.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/Cerere-admitere-examen-CEE.pdf

Tematica pentru examenul de admitere și întrebările pentru examen pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/SITE-Tematica-prezentare-detaliat.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/intrebari-CEE_05.pdf

 

Decizia nr. 1 din 13.09.2019